Błamy z Norek Karakułów i Królików

Skóry z lisów norek , lisów oraz Jenotów

Błamy z lamy